PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự

Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự của TRẦN LÊ là phần mềm quản lý thông tin toàn diện như quản lý và lưu trữ mọi thông tin của nhân viên, quá trình học tập, training trong thời gian làm việc tại công ty, chế độ lên lương, mức lương hiện tại, bảo hiểm xã hội. Ngoài ra phần mềm Quản Lý Nhân Sự này còn quản lý ngày phép của nhân viên, tự động tính lương hàng tháng cho nhân viên. Tạo Report cho cấp manager về tình hình lương của công ty...

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng của TRẦN LÊ được thiết kế theo nghiệp vụ quản lý bán hàng chuẩn cho các loại hình bán lẻ, bán sỉ. Có report hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho các nhà quản lý. Ngoài ra, phần mềm này cho phép quản lý từ xa, do đó, khi đi xa, bạn vẫn có thể quản lý được việc thu chi của công ty thông qua phần mềm quản lý này