ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN - KIỂM TRA TÊN MIỀN

Bảng giá tên miền quốc tế Bảng giá tên miền quốc tế
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì Ghi chú
.com Miễn phí 240.000 VNĐ/năm
.net Miễn phí 240.000 VNĐ/năm
.org Miễn phí 240.000 VNĐ/năm
.biz Miễn phí 240.000 VNĐ/năm
.info Miễn phí 240.000 VNĐ/năm
Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì Ghi chú
.com.vn 350.000 đồng 350.000 đồng/năm
.net.vn 350.000 đồng 350.000 đồng/năm
.biz.vn 350.000 đồng 350.000 đồng/năm
.info.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm
.org.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm
.gov.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm *
.name.vn 450.000 đồng 480.000 đồng/năm **
.edu.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm **
.health.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm **
.vn 350.000 đồng 480.000 đồng/năm ***
Ghi chú: Cá nhân cũng có thể đăng ký tên miền quốc gia
* Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.
** Đã được phép cấp cho cá nhân
*** Đã được phép cấp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TÊN MIÊN - DOMAIN NAME